Privacy

In het kader van de winacties aangeboden op de website wnnng.nl hierna: “Website”) legt A2Media, kantoorhoudende te Bulkseweg 22 te Kerkdriel (hierna: “kantoor”) persoonsgegevens vast.

A2Media respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. A2Media verwerkt de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement. Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is A2Media de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door deel te nemen aan de winacties en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

Doeleinden
In de winactie wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens (zoals NAWT-gegevens en e-mailadresgegevens) in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van A2Media en door A2Media gebruikt om:

Verstrekking aan derden

E-mailadressen
Uw e-mailadressen worden uitsluitend aan adverteerders verstrekt indien u daartoe, via de winactie, toestemming heeft gegeven. De adverteerder zal uw e-mail adres in een bestand opnemen en gebruiken voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven. De adverteerders bieden u in iedere e-mail nieuwsbrief de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het (verder) gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven van de adverteerder.

Andere persoonsgegevens
Indien u in de winacties een adverteerder selecteert of aangeeft informatie te willen ontvangen over producten, diensten en/of activiteiten van een adverteerder, zal A2Media uw (noodzakelijke) persoonsgegevens verstrekken aan de geselecteerde adverteerder zodat deze op de overeengekomen wijze contact met u kan opnemen.

Indien u uw persoonsgegevens (waaronder ook e-mailadres) wilt laten verwijderen uit het bestand van de betreffende adverteerder kunt u zich te allen tijde wenden tot de klantenafdeling van deze adverteerder. De adverteerder zal uw verzoek tot verwijdering onverwijld inwilligen.

U geeft door het meedoen aan deze actie en door akkoord te gaan met de deelnemingsvoorwaarden en het privacy statement, A2Media het recht om de door u kenbaar gemaakte gegevens ter beschikking aan derden te stellen.

Websites van derden
De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. A2Media is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

Beveiliging en bewaring
Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt A2Media passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door A2Media niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

Algemeen
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met A2Media via:

A2Media
Bulkseweg 22
5331 PK Kerkdriel
T: 0418 726 866
E: info@a2media.nl

A2Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Deze website maakt gebruik van cookies om je de optimale online gebruikservaring te kunnen bieden. Lees hier meer. ×